Privacy beleid

Gegevensbescherming

 

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze webpagina en hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Als u klant bent of uw firma is klant van Cardietech Nederland BV (Slijpschijvenwinkel.nl) dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze website en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Persoonsgegevens bij een bezoek aan de website

IP-adres

Bij het bezoeken van onze webpagina, hebben wij normaal gesproken geen persoonlijke gegevens nodig. Dit is zo omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw privacy. Het is daarom wel essentieel dat u op elk moment weet wanneer we gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens gebruiken. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, bewaren onze webservers uw IP-adres. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. U blijft als internetgebruiker anoniem en wordt niet geïdentificeerd als individueel persoon aangezien deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt.

 

Cookies

Op meerdere delen van onze website worden cookies gebruikt. Ze zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger kan worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wordt geplaatst en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Middels cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en de inhoud van de site beter afstemmen op de wensen van de gebruiker. Tevens wordt voorkomen dat u een bepaalde aanbieding te vaak te zien krijgt. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen, echter hierdoor wordt de inhoud van onze website slechts beperkt beschikbaar (b.v. downloads afbeeldingen, documenten, etc.).

 

Google Analytics

Zoals eerder vermeld maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: De huidige link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Als uw webbrowser (bijv. wanneer u ons internetaanbod via uw smartphone oproept) de bovenstaande link naar de browser Add-On van Google niet ondersteunt, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

We wijzen u er wel op, dat Google eigen voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van onze voorschriften. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze voorschriften en procedures. Informeer u voor gebruik van onze website over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google.

 

Nieuwsbrief
U kunt zich op de website inschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor hoeft u enkel de firmanaam en e-mailadres te geven zodat de nieuwsbrief naar het e-mailadres gestuurd wordt van de juiste firma. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief vindt u onderaan iedere mailing een afmeldlink, waar u uw gegevens kunt invullen om u af te melden. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door MailChimp met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesproken. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Persoonsgegevens

Andere persoonsgegevens worden enkel verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld als u een bestelling wil plaatsen en deze bestelling aan de juiste persoon op het juiste adres geleverd moet worden. Telefoonnummer en e-mail worden verwerkt zodat er contact opgenomen kan worden bij onduidelijkheden of onvolkomenheden. Daarnaast zijn de gegevens (alles behalve het telefoonnummer) die wij vragen noodzakelijk voor de financiële afhandeling. Om de bestelling te kunnen verzenden, gebruiken wij Sendcloud. Door onze orderdata kunnen zij ervoor zorgen dat al uw orders (efficiënt) worden verzonden. Met Sendcloud hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonlijke gegevens die we tijdens het gebruik van onze webpagina’s van u krijgen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze verklaring. We verzekeren dat dit alleen gebeurt binnen het kader van de geldende wetgeving of met uw toestemming. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Dit termijn geldt altijd, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Wanneer u een e-mail of andere bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar (aanvullende) persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cardietech Nederland BV (Slijpschijvenwinkel.nl) of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens die we opslaan over onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsniveaus worden voortdurend opgevolgd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en worden waar nodig afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

 

Inzage en wijziging
Op verzoek kunnen we u ook schriftelijk laten weten of er persoonsgegevens over u worden opgeslagen, en zo ja, welke gegevens dat dan precies zijn. U kunt dan ook aangeven of u uw gegevens wilt verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. U kunt hiervoor contact opnemen via 0314-620522 of door een e-mail te sturen naar info@slijpschijvenwinkel.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie geven. Als u meer informatie wilt over Cardietech Nederland BV (Slijpschijvenwinkel.nl), ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Cardietech Nederland BV (Slijpschijvenwinkel.nl)
Melkweg 2
7021 PD Zelhem
0314-620522
info@slijpschijvenwinkel.nl

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Cardietech Nederland BV (Slijpschijvenwinkel.nl) adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat